wendy3.jpg

Wendy 婚禮小卡

以婚禮人為原型下去做設計,利用插畫呈現其拍婚紗的美好樣貌,並且藍天以及綠地的搭配帶給活潑的元素,增加卡片幾分豐富感以及色彩。

wendy4.jpg
wendy2.jpg
wendy4.5.jpg